Vil du inngå avtale, endre en avtale eller har spørsmål om nettbank, ta kontakt med banken din.

For spørsmål om en mottatt eFaktura, kontakt kundeservice i bedriften som sendte deg denne.

For andre spørsmål, benytt skjemaet nedenfor.

 


Bedrifter som tilbyr eFaktura


Se oversikt