Utfylt og klar i nettbanken din

eFaktura 1.0 saneres 1/12 – 2021

Bakgrunn for beslutningen

Ca 95% av alle aktive eFaktura-mottakere har i dag gjort generell aksept av eFaktura (Ja takk til alle).
Dette betyr at de aller fleste forbrukere ønsker å motta eFaktura fra første faktura. 
Basert på denne utviklingen har det blitt besluttet av Bits å sanere funksjonalitet for det man kaller eFaktura 1.0 eller JTTB (se definisjoner under).
For en fakturautsteder gir eFaktura 2.0 mange fordeler:

 
  • Send første faktura som eFaktura
  • Send alltid til korrekt juridisk mottaker
  • Bedre kundeopplevelse ved leverandørbytte da forbruker ikke mottar papirfaktura
  • eFaktura gir bedre sporbarhet og kvalitet på innbetalinger fra forbrukere
  • Generell digitalisering for samfunnet – bra for miljøet!

  

Hva skjer hvis jeg som fakturautsteder ikke gjør noe før fristen?

Hvis en utsteder (eller dennes leverandør) ikke har gjort nødvendige endringer før fristen vil man etter saneringsdatoen ikke motta påmeldinger til eFaktura (eFaktura 1.0) fra forbrukere.
Utsteder vil kunne fortsette å sende eFaktura til allerede påmeldte kunder basert på gammel løsning. Etter 15.mai 2022 vil det være en forutsetning at forbruker er påmeldt «Ja takk til alle» for å i det hele tatt kunne motta eFaktura.
 
 

Kom i gang

Vi anbefaler at man som fakturautsteder tar kontakt med sin leverandør av regnskapssystem og/eller Fakturahotell (Innsender).
Leverandørene skal være kjent med endringen og de fleste har allerede løsninger klare for å håndtere dette.
Benytter du Fakturahotell fra Mastercard Payment Services/banken eller har andre spørsmål om bakgrunnen for endringen, ta kontakt med din bank.
For tekniske avklaringer/spørsmål kan også Mastercard Payment Services kontaktes på support.norway@mastercard.com​

 
​Definisjoner

eFaktura 1.0/JTTB :

Med eFaktura 1.0 menes funksjonaliteten der en fakturamottaker aktivt melder seg på per fakturautsteder i en betalingsflate.
En slik påmelding genererer en melding tilbake til fakturautsteders system som da merker kunden som eFakturamottaker og sender neste faktura som eFaktura. Denne løsningen er også kalt JTTB (Ja takk til begrenset) i Bits’ regelverk for tjenesten.

eFaktura 2.0/JTTA:

Med eFaktura 2.0 menes funksjonaliteten der en fakturamottaker gjør en generell aksept av eFaktura.
Kunden blir da merket i eFakturatjenesten som en mottaker som ønsker eFaktura fra alle som kan sende.
Fakturamottakeren blir da tilgjengelig i et register som utstedere/leverandører kan søke i for å sende eFaktura.
Hvis kunden ikke ønsker eFaktura fra enkelte utstedere finnes mulighet for reservasjon i de ulike betalingsflatene.
Denne løsningen er også kalt JTTA (Ja takk til Alle) i Bits’ regelverk for tjenesten.

Fakturahotell/Innsender:

Fakturahotell er en rolle i eFakturaløsningen der selve fakturavisningen er lagret og tilgjengelig når forbruker ønsker å se det komplette fakturadokumentet ved å klikke på en lenke i en betalingsflate.
Det er disse aktørene som mottar komplett fakturafil fra utsteder og sender påkrevde data for betaling (KID, kreditkonto etc) videre til eFaktura-tjenesten.
Alle relevante leverandører av denne tjenesten i Norge tilbyr nå løsninger for eFaktura 2.0,
men kompleksitet ved overgang til løsningen vil kunne variere etter fakturautsteders kompleksitet og størrelse.

Betalingsflate:

Mobil- og nettbank eller annen betalingsapp der det er mulig å motta eFaktura, for eksempel Vipps.

Bits:

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap.
Deres fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge (www.bits.no).