Utfylt og klar i nettbanken din

Purring og inkassovarsel

Støtte for å sende purring og inkassovarsler i eFaktura


Det er nå mulig å sende andre dokumenttyper enn faktura inn i eFaktura B2C. Mastercard Payment Services har tilrettelagt for at Innsendere, Fakturahotell og ERP-systemer kan merke nye dokumenttyper i fakturainnsendelsen slik at de ulike typene kan hentes sammen med betalingskravet når en forbruker skal se på en eFaktura i sin betalingsflate.

Aktuelle dokumenttyper er:

- Betalingspåminnelse
- Purring
- Inkassovarsel
- Inkassodokumenter (2 typer)

​Hvordan komme i gang?


For utstedere som allerede sender sine fakturaer via en Innsender/multikanalleverandør vil det i de fleste tilfeller ikke være behov for omfattende tekniske tilpasninger i eget system. For mer informasjon rundt dette ta kontakt med din distribusjonspartner eller leverandør av ERP-system.