Tommy Bøler
Billing & QA Coordinator på Technology i Telia

Ordningen medfører betydelig færre purringer, og vi får pengene raskere inn. Det blir også færre henvendelser, noe som er kostnadsbesparende.

Enkelt med eFaktura

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Enkelhet og lojale kunder er to forhold Tommy Bøler i Telia Company fremhever som fordeler med eFaktura.

Ca. femt​i prosent av Telias kunder bruker i dag eFaktura. – Antallet har økt betraktelig de siste årene, med en liten utflating de siste fire-fem månedene, forteller Bøler, Billing & QA Coordinator på Technology i Telia. – Det at halvparten av kundene bruker eFaktura er med på å styre hvordan vi jobber mot fremtidige løsninger, sier Bøler. Han tror eFaktura er en av grunnene til at kundene forblir lojale. eFaktura er enkelt å bruke og det betyr mye for folk.


Økning i antall kunder uten store tiltak
Telia har ikke gjort store kommunikasjonstiltak for å øke antallet eFaktura-kunder, men de har informert om ordningen på sine konvolutter og på de fysiske fakturaene. – I tillegg skriver vi om fordelene med ordningen på hjemmesiden vår. Ved et par anledninger har vi også vist til eFaktura.no på våre fakturaer og vedlegg. Utviklingen i antallet eFaktura-kunder i Telia har i stor grad gått av seg selv, da det har vært mye og god promotering av ordningen fra andre aktører, sier Bøler.


Rimeligere med eFaktura
Det er lønnsomt å bruke eFaktura sammenliknet med papirfaktura. – Kundene sparer fakturagebyr, og det utgjør jo en pen sum i året – 588 kroner, sier Bøler og fortsetter: – Ordningen sørger også for at mange unngår andre gebyrer, krav og renter, i tillegg til at de får et enklere og ryddigere forhold til oss. eFaktura er også lønnsomt for oss. Ordningen medfører betydelig færre purringer, og vi får pengene raskere inn. Det blir også færre henvendelser, noe som er kostnadsbesparende. Samtidig «mister» vi fakturagebyr, men det er greit. Vi er opptatt av at kundene selv får bestemme hvordan de betaler, og veldig mange ønsker eFaktura. Denne valgfriheten gir positive effekter - til fordel for både kunden og oss, sier Tommy Bøler.


Miljøvennlig
Samfunnsansvar er en integrert del av Telias virksomhet. Telia er sertifisert som Miljøfyrtårn, og med eFaktura sparer man miljøet for unødvendig papirmengder å håndtere. Vi ønsker å kombinerer det det som er bra for samfunnet med det som er bra for vår virksomhet, sier Tommy Bøler avslutningsvis.

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel19_wrapper",
      "color": "#141413",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel0_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/cases/Tommy-Boeler-Telia-blaa-bakgrunn.jpg?RenditionID=8",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel11_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}