Utfylt og klar​​​ i nettbanken din​

Enkelt

Du får regningerne dine rett i nettbanken din, ferdig utfylt.

Fleksibelt

Du kan endre både forfallsdato, beløp og belastninskonto.

Ingen KID

Du trenger ikke å taste lange KID-nummer og annen betalings­informasjon.​​​​

eFaktura tjenesten

eFakturatjenesten tilbys i nettbank eller mobil betalingsapp (for eks. Vipps eller mobilbank), løsninger som også ofte kalles "Betalingsflate". Når tjenesten omtales i markedet, så benytter noen banker gjerne "Alltid eFaktura", "eFaktura fra alle" eller liknende, men her bruker vi "Ja takk til alle".

eFaktura tjenesten gjør at du enkelt kan få regninger fra alle eFakturautstedere du har avtalt kjøp av varer og tjenester fra dersom du har "Ja takk til alle" på en betalingsflate som tilbyr eFaktura. Du mottar eFaktura i en dine betalingsflater og de må godkjennes eller slettes der.

Det er viktig at du kontrollerer at eFakturaer du mottar i din betalingsflate er i henhold til det du har avtalt med bedriften knyttet til kjøp av en vare eller tjeneste. Er eFakturaen feil eller uberettiget, kan du slette den i betalingsflaten. Som nevnt, det er også mulighet for å reservere seg mot bestemte eFakturautstedere.

Du inngår avtale om mottak av eFaktura med din betalingsflate som tilbyr eFaktura.

Dine ubehandlede eFaktura-krav vises i alle norske betalingsflater du benytter som tilbyr eFaktura.

Dette er mulig fordi din betalingsflate henter informasjon fra bankenes felles avtale- og betalingskravregister. Når kravet er betalt, finner du informasjon om betalingen i den betalingsflaten du har betalt kravet i. Du kan også, dersom betalingsflaten du benytter tilbyr det, be om å få se eFakturakrav du har behandlet i andre betalingsflater.

Det må utveksles noen personopplysninger om deg for at eFaktura-tjenesten skal fungere. Følgende opplysninger om deg blir registrert i bankenes felles avtale- og betalingskravregister:

  • ​Navn
  • Fødselsnummer/organisasjonsnummer
  • Adresseopplysninger
  • E-post
  • Mobilnummer

​Fakturautsteder kan søke på om du har valgt "Ja takk til alle" eller ikke. Bedrifter kan, med ditt navn og adresse som du har oppgitt til bedriften, eventuelt i kombinasjon med epost og mobilnummer om bedriften har dette, søke etter din eFakturaadresse. Bruk av fødselsnummer vil kunne benyttes av de bedrifter som har tillatelse til dette. På dette grunnlag kan da eFaktura sendes til din nettbank eller betalingsflate. Det er viktig at du sikrer at din betalingsflate har registrert dine riktige opplysninger i mottakerregisteret, spesielt da korrekte adresseopplysninger, telefonnummer og epostadresse som er viktige for at utsteder skal kunne finne deg som eFakturamottaker.

Varsling om eFaktura

Betalingsflatene du benytter tilbyr ulike løsninger for varsling. Epostvarsel tilbys som standard og kan administreres i din valgte betalingsflate. Utover dette tilbys varsling både på sms og som en "pop-up- melding" til din mobiltelefon fra de ulike betalingsflatene. Det er i disse flatene de ulike varslingsinnstillingene administreres. Det er viktig, dersom du ikke jevnlig logger inn på dine betalingsflater, at du sørger for å ha en varsling om at du har mottatt eFaktura slik at du kan kontrollerer og behandle disse.

Avtaleoversikt

Informasjon om dine eFakturaer og hvilke eFakturautstedere du har fått eFakturaer fra eller reservert deg mot, vises i alle de betalingsflater som tilbyr visning og behandling av eFakturaer. Hvilken informasjon som presenteres vil kunne variere noe ut fra hva betalingsflaten har lagt opp til å vise sine kunder. Dette er mulig fordi din eFakturatilbyder henter informasjon fra bankenes felles eFakturaregister. 

Reservasjon mot enkelte eFakturautstedere

Du kan reservere deg mot eFakturautstedere som du ikke ønsker eFaktura fra. Slike reservasjoner må du gjøre i en av de betalingsflatene du mottar eFakturaer i.

Motta eFakturaer "på vegne av"

Det har med "Ja takk til bestemte" vært mulig å etablere en eFakturaavtale for eFakturaer som er adressert til andre enn deg selv (du motta eFaktura på vegne av f.eks. barn, ektemake, verge, etc.). Dette må gjøres på en annen måte etter 1. desember. Når eFaktura sendes ut til mottakere baserte på "Ja takk til alle" samtykke, vil alltid den som er oppgitt som mottaker på eFakturaen, være den som faktisk får den presentert i sin betalingsflate. En årsak til dette er at det er viktig i henhold til personvernlovgivningen at fakturakrav kun blir presentert til rett mottaker. Dersom du ønsker at eFakturakravet skal sendes til andre enn deg selv, må dette avtales direkte med eFakturautsteder, slik at den mottaker du ønsker skal motta og behandle eFakturaen, får denne. Det kan også være at din nettbanktilbyder har løsninger der du kan gi fullmakt til andre personer som benytter samme nettflate som deg selv, til å se og behandle dine eFakturaer på dine vegne.

Dersom du har inngått "Ja takk til alle" samtykke før 1. desember og allerede i dag mottar fakturaer "på vegne av" for å betale for en annen, vil mange av disse fortsatt bli distribuert som før i en overgangsperiode.

Kombinasjon eFaktura/AvtaleGiro

Dersom du har en annen som betaler for deg med AvtaleGiro, vil ikke eFaktura basert på generell aksept (Ja-takk-til-alle) i kombinasjon med AvtaleGiro kunne vises til andre enn deg selv uten at du har gitt fullmakt om dette etter 1.desember 2021. Du vil likevel kunne motta motta en eFaktura, men det vil ikke være mulig for deg å godkjenne denne for betaling dersom den allerede er betalt med Avtalegiro. Dette fordi AvtaleGiro da er forhåndsvalgt som betalingstjeneste som automatisk blir gjennomført iht. inngått avtale med din bank. ​​​​

Kom​ i gang

I nettbanken din har du mulighet til å automatisk godta eFaktura fra alle bedrifter som tilbyr tjenesten og som man har et kundeforhold til.

Finn eFaktura-tjenesten i din nettbank for å velge eFaktura som digitalt førstevalg for faktura (Ja takk til alle).​

De mest vanlige spørsmålene om eFaktura​

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel0_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": "/SiteCollectionImages/Backgrounds/offset_424965.jpg?RenditionID=7",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel11_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel2_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel12_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}