eFaktur​a blir enda enklere!​

​eFaktura tjenesten

eFakturatjenesten tilbys i nettbank eller mobil betalingsapp (for eks. Vipps eller mobilbank), løsninger som også ofte kalles «Betalingsflate». Når tjenesten omtales i markedet, så benytter noen banker gjerne "Alltid eFaktura", "eFaktura fra alle" eller liknende, men her bruker vi «Ja takk til alle».

eFaktura tjenesten gjør at du enkelt kan få regninger fra alle eFakturautstedere du har avtalt kjøp av varer og tjenester fra dersom du har “Ja takk til alle” på en betalingsflate som tilbyr eFaktura. Du mottar eFaktura i en dine betalingsflater og de må godkjennes eller slettes der.

Formidlingen av eFaktura fungerer på samme måte som tidligere. Endringen 1. desember 2021 består i at du slipper å inngå eFaktura-avtale med fakturautstedere enkeltvis. Du vil nå få tilsendt regninger fra alle leverandører som kan sende eFaktura når du har avtale om eFaktura og har gitt “Ja takk til alle” samtykke. Og husk at du vil alltid kunne reservere deg mot de eFakturautstederne du ikke ønsker eFakturakrav fra.

Endringen betyr:

 • Du må velge «"Ja takk til alle" i din betalingsflate. Da vil du kunne få eFaktura fra alle fakturautstedere som tilbyr dette.
 • Har du valgt "Ja takk til alle", kan bedrifter benytte opplysninger den har om deg, som navn og adresse, eventuelt også mobilnummer og epostadresse, til å søke opp din unike eFakturaadresse og sende deg eFaktura.
 • Dersom du har valgt "Ja takk til alle" er det mulig å få første faktura som eFaktura.
 • Med "Ja takk til alle" samtykke vil alle fakturaer bli sendt til den som er registrert som mottaker på fakturaen. Det er ikke lenger mulig at en annen person kan "eie" avtalen om å motta eFaktura fra bestemte utstedere. Dersom du ønsker at en annen skal motta og behandle fakturaen din, må du avtale det direkte med utsteder eller benytte deg av eventuelle fullmakts-tjenester for dette som tilbys i din betalingsflate.
 • Dersom du trekker tilbake samtykket om "Ja takk til alle" ETTER 15. mai 2022, vil alle eFakturaer du mottar stoppes i tjenesten og du vil ikke lenger motta noen eFakturaer.

Det er viktig at du kontrollerer at eFakturaer du mottar i din betalingsflate er i henhold til det du har avtalt med bedriften knyttet til kjøp av en vare eller tjeneste. Er eFakturaen feil eller uberettiget, kan du slette den i betalingsflaten. Som nevnt, det er også mulighet for å reservere seg mot bestemte eFakturautstedere.

Avtale om eFaktura

Du inngår avtale om mottak av eFaktura med din betalingsflate som tilbyr eFaktura. Dersom du ikke har inngått "Ja takk til alle" etter 1. desember 2021, er det viktig å merke seg følgende:

 • Frem til 15. mai 2022 beholdes som i dag tidligere inngåtte avtaler med bestemte utstederes, selv om du ikke har "Ja takk til alle".
 • Etter 1. desember 2021 må du ha "Ja takk til alle" samtykke for å motta eFakturaer fra nye utstedere. Velger du å trekke tilbake ditt "Ja takk til alle" samtykke etter 15. mai 2022, vil også tidligere inngåtte avtaler mot bestemte utstedere bli slettet. Du vil da ikke få noen eFakturaer i dine betalingsflater lenger.

Dine ubehandlede eFaktura-krav vises i alle norske betalingsflater du benytter som tilbyr eFaktura.
Dette er mulig fordi din betalingsflate henter informasjon fra bankenes felles avtale- og betalingskravregister. Når kravet er betalt, finner du informasjon om betalingen i den betalingsflaten du har betalt kravet i. Du kan også, dersom betalingsflaten du benytter tilbyr det, be om å få se eFakturakrav du har behandlet i andre betalingsflater.

Det må utveksles noen personopplysninger om deg for at eFaktura-tjenesten skal fungere. Følgende opplysninger om deg blir registrert i bankenes felles avtale- og betalingskravregister:

 • Navn
 • Fødselsnummer/organisasjonsnummer
 • Adresseopplysninger
 • E-post
 • Mobilnummer

Fakturautsteder kan søke på om du har valgt "Ja takk til alle" eller ikke. Bedrifter kan, med ditt navn og adresse som du har oppgitt til bedriften, eventuelt i kombinasjon med epost og mobilnummer om bedriften har dette, søke etter din eFakturaadresse. Bruk av fødselsnummer vil kunne benyttes av de bedrifter som har tillatelse til dette. På dette grunnlag kan da eFaktura sendes til din nettbank eller betalingsflate. Det er viktig at du sikrer at din betalingsflate har registrert dine riktige opplysninger i mottakerregisteret, spesielt da korrekte adresseopplysninger, telefonnummer og epostadresse som er viktige for at utsteder skal kunne finne deg som eFakturamottaker.

Varsling om eFaktura

Betalingsflatene du benytter tilbyr ulike løsninger for varsling. Epostvarsel tilbys som standard og kan administreres i din valgte betalingsflate. Utover dette tilbys varsling både på sms og som en "pop-up- melding" til din mobiltelefon fra de ulike betalingsflatene. Det er i disse flatene de ulike varslingsinnstillingene administreres. Det er viktig, dersom du ikke jevnlig logger inn på dine betalingsflater, at du sørger for å ha en varsling om at du har mottatt eFaktura slik at du kan kontrollerer og behandle disse.

Avtaleoversikt

Informasjon om dine eFakturaer og hvilke eFakturautstedere du har fått eFakturaer fra eller reservert deg mot, vises i alle de betalingsflater som tilbyr visning og behandling av eFakturaer. Hvilken informasjon som presenteres vil kunne variere noe ut fra hva betalingsflaten har lagt opp til å vise sine kunder. Dette er mulig fordi din eFakturatilbyder henter informasjon fra bankenes felles eFakturaregister.

Reservasjon mot enkelte eFakturautstedere

Du kan reservere deg mot eFakturautstedere som du ikke ønsker eFaktura fra. Slike reservasjoner må du gjøre i en av de betalingsflatene du mottar eFakturaer i.

Motta eFakturaer "på vegne av"

Det har med "Ja takk til bestemte" vært mulig å etablere en eFakturaavtale for eFakturaer som er adressert til andre enn deg selv (du motta eFaktura på vegne av f.eks. barn, ektemake, verge, etc.). Dette må gjøres på en annen måte etter 1. desember. Når eFaktura sendes ut til mottakere baserte på "Ja takk til alle" samtykke, vil alltid den som er oppgitt som mottaker på eFakturaen, være den som faktisk får den presentert i sin betalingsflate. En årsak til dette er at det er viktig i henhold til personvernlovgivningen at fakturakrav kun blir presentert til rett mottaker. Dersom du ønsker at eFakturakravet skal sendes til andre enn deg selv, må dette avtales direkte med eFakturautsteder, slik at den mottaker du ønsker skal motta og behandle eFakturaen, får denne. Det kan også være at din nettbanktilbyder har løsninger der du kan gi fullmakt til andre personer som benytter samme nettflate som deg selv, til å se og behandle dine eFakturaer på dine vegne.

Dersom du har inngått "Ja takk til alle" samtykke før 1. desember og allerede i dag mottar fakturaer "på vegne av" for å betale for en annen, vil mange av disse fortsatt bli distribuert som før i en overgangsperiode.

Kombinasjon eFaktura/AvtaleGiro

Dersom du har en annen som betaler for deg med AvtaleGiro, vil ikke eFaktura basert på generell aksept (Ja-takk-til-alle) i kombinasjon med AvtaleGiro kunne vises til andre enn deg selv uten at du har gitt fullmakt om dette etter 1.desember 2021. Du vil likevel kunne motta motta en eFaktura, men det vil ikke være mulig for deg å godkjenne denne for betaling dersom den allerede er betalt med Avtalegiro. Dette fordi AvtaleGiro da er forhåndsvalgt som betalingstjeneste som automatisk blir gjennomført iht. inngått avtale med din bank.

FAQ

 • Hvorfor får jeg regningene mine i nettbanken/app? Jeg har ikke bedt om dette!
  Det betyr at du har gitt et generelt samtykke til eFaktura til din betalingsflate som er tilknyttet tjenesten. eFaktura er en felles tjeneste der nye eFaktura blir synlig i alle betalingsflater du benytter.

 • Hvorfor har enkelte brukere fått andres eFaktura i nettbanken?
  Det er mulig med eFaktura Ja takk til bestemte å inngå avtale om mottak av eFaktura på vegne av en annen. Dette er funksjonalitet som gradvis vil forsvinne med innføring av generell aksept «Ja takk til alle» der utsteder finner deg som kunde i dette registeret og kan sende første faktura som eFaktura. Det samme kan også inntreffe hvis utsteder har feil informasjon om deg som kunde når han søker i ovennevnte register. Det er derfor viktig å være bevisst på at opplysninger du har registrert i din betalingsflate knyttet til eFaktura er korrekt.

 • Hvorfor får jeg regninger på papir? Jeg har samtykket til "Ja takk til alle"
  For at du skal motta eFaktura må utsteder støtte ny funksjonalitet for Ja takk til alle. Det jobbes med at dette skal rulles ut hos alle fakturautstedere.

 • Hvorfor mottar jeg min mors fakturaer på eFaktura?
  Har du tidligere akseptert mottak av eFaktura ved betaling av din mors faktura i din betalingsflate? Eventuelt må du sjekke hva slags opplysninger som er registrert i din betalingsflate knyttet til eFaktura for å sikre at de tilhører deg og ikke din mor.

 • Jeg finner ikke noe sted å melde meg på "Ja takk til alle" i min bank
  De ulike betalingsflatene har tilgjengeliggjort dette på ulike måter, men det er krav om at funksjonalitet for både av-og påmelding skal tilbys i alle betalingsflater

 • Hvor skal jeg melde meg av "Ja takk til alle"?
  De ulike betalingsflatene har tilgjengeliggjort dette på ulike måter, men det er krav om at funksjonalitet for både av-og påmelding skal tilbys i alle betalingsflater

 • Hvordan finner bedriften meg når den skal sende eFaktura?
  Bedriften finner deg basert på opplysninger som er meldt inn til eFaktura-tjenesten i forbindelse med din aksept av "Ja takk til alle" (epost, mobil, adresse og fødsels- og personnummer for de som kan behandle dette). Det er derfor viktig at disse opplysningene er korrekt og oppdatert av din nettbankflate.

 • Hvilke opplysninger har dere lagret om meg?
  Navn, adresse, epost, mobil og fødsels- og personnummer blir registrert og oppdatert av din betalingsflate og du vil kunne finne opplysninger om hva som er registrert hos denne. Det er lurt å sjekke at din betalingsflate har oppdaterte opplysninger om deg for å sikre at du får de eFakturaer som du vil ha i dine betalingsflater.

Merk at dersom du endrer opplysninger i én betalingsflate, vil det oppdateres i alle betalingsflater.​​​

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel0_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/Backgrounds/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}