Erlend Sogn
Administrerende direktør i Visma Software

Utsteder bruker ett minutt på å være klar til å sende eFaktura via Visma.net AutoInvoice. For alle bedrifter som er opptatt av å spare administrative kostnader og automatisere, er dette en gyllen mulighet.​

Store besparelser med eFaktura

Alle bedrifter som fakturerer privatpersoner fra et Visma-system kan nå kan sende eFaktura. Dette også uten å tegne egen avtale med bank. Funksjonaliteten er ferdig innebygget i alle regnskaps- og fakturasystemene fra Visma, og det er ikke nødvendig å gå gjennom test og implementering hos Mastercard Payment Services. I praksis betyr det at du kan sende din første elektroniske faktura bare minutter etter at du har startet med eFaktura.

Utsteder bruker ett minutt på å være klar til å sende eFaktura via Visma.net AutoInvoice. Det gjør det hele veldig enkelt, og det betyr tid og penger spart. 

Sogn legger til at sparte administrasjonskostnader er én ting – utsteder slipper også prosessen med utskrift, pakk og porto. Fakturaene kommer dessuten raskere frem til mottaker og man har større kontroll på når og om fakturaen kommer frem. I tillegg vil alle data registreres raskere og riktig hos mottaker, og da er det større sannsynlighet for at fakturaen betales i tide. - Dette er kjempefordeler for enhver bedrift, poengterer Sogn.


Hvor store gevinster får du med eFaktura?
Visma har gjennomført en undersøkelse om gevinstene ved overgang til eFaktura. Underlaget er nasjonale og internasjonale tall og estimater. Resultatet er entydig, eFaktura betyr effektivisering av rutiner og fjerning av unødvendige utgiftsposter. Hvor mye den enkelte bedrift sparer vil variere, men det er ingen tvil om at besparingspotensialet er meget høyt – spesielt sett i lys av hvor enkelt det er å komme i gang. Visma har laget en kalkulator på nett hvor bedrifter kan legge inn antall mottatte og sendte fakturaer og på den måten finne ut hvor store besparelser man potensielt kan oppnå.


Visma.net AutoInvoice og eFaktura – en suksess
Innføring av eFaktura og integreringen i denne tjenesten i Visma.net AutoInvoice har vært en suksess. Drøye 2000 bedriftskunder, små og store, har hittil tatt i bruk løsningen. Tallet øker. Utviklingen går delvis av seg selv, men Visma gjør også konkrete tiltak. - Vi informerer om ordningen i ulike kanaler, blant annet gjennom våre nettsider, communities og webinarer, avslutter Erlend Sogn.​

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel0_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/cases/Erlend-Sogn-Visma-black-bakgrunn.jpg?RenditionID=8",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel19_wrapper",
      "color": "#141413",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel11_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}