Purring og inkassovarsel

Støtte for å sende purring og inkassovarsler i eFaktura

Det er nå mulig å sende andre dokumenttyper enn faktura inn i eFaktura B2C. Mastercard Payment Services har tilrettelagt for at Innsendere, Fakturahotell og ERP-systemer kan merke nye dokumenttyper i fakturainnsendelsen slik at de ulike typene kan hentes sammen med betalingskravet når en forbruker skal se på en eFaktura i sin betalingsflate.

Aktuelle dokumenttyper er:

  • Betalingspåminnelse
  • Purring
  • Inkassovarsel
  • Inkassodokumenter (2 typer)


Hvordan komme i gang?

For utstedere som allerede sender sine fakturaer via en Innsender/multikanalleverandør vil det i de fleste tilfeller ikke være behov for omfattende tekniske tilpasninger i eget system. For mer informasjon rundt dette ta kontakt med din distribusjonspartner eller leverandør av ERP-system.

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel0_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/Backgrounds/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel11_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel12_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}